นโยบายการใช้คุ้กกี้

เรียน ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท (“เว็บไซต์”) บริษัทอาจใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงซึ่งเป็นวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการเข้าชมและการใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ รวมการพัฒนาและตอบสนองต่อความต้องการ ใช้งานของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตคุกกี้ (Cookies) บางประเภทได้ โดยกำหนดการตั้งค่าคุกกี้ (Cookies) อย่างไรก็ตาม การไม่อนุญาตคุกกี้ (Cookies) บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ที่บริษัทสามารถมอบให้ท่านได้

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ (Cookies) คืออะไร?
  • บริษัทใช้คุกกี้ (Cookies) ประเภทใด?
  • บริษัทใช้คุกกี้ (Cookies) อย่างไร?
  • การจัดการคุกกี้ (Cookies)

1. คุกกี้ (Cookie) คืออะไร?

คุกกี้ (Cookie) คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคุกกี้ (Cookies) จะทำหน้าที่บันทึก ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ รหัสผู้ใช้งาน ไอพีแอดเดรส (IP Address) คำค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่างๆ (เช่น ภาษาบนเว็บไซต์ ที่เลือกใช้) เป็นต้น

คุกกี้ (Cookies) จะช่วยให้บริษัททราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร เพื่อที่บริษัทจะสามารถพัฒนา ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน หรือพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น โดยการบันทึก การตั้งค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าชมเว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไป เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น

2. บริษัทใช้คุกกี้ (Cookies) ประเภทใด?

บริษัทอาจใช้คุกกี้ (Cookies) ดังต่อไปนี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท

  1. ก. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)
  2. ข. คุกกี้เพื่อช่วยการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)
  3. ค. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ / วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical / Performance Cookies)
  4. ง. คุกกี้การกำหนดเป้าหมายและการโฆษณา (Marketing Cookies)

3. บริษัทใช้คุกกี้ (Cookies) อย่างไร?

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการใช้งานของท่าน เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ประเภทของคุกกี้ (Cookies) คำอธิบายคุกกี้ (Cookies) ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies)
ก. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ (Cookies) ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานบนเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของบริษัทได้ 2 ปี
ข. คุกกี้เพื่อช่วยการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies) คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเราได้ เช่น การลงทะเบียน การล็อคอินเข้าสู่ระบบ รวมถึงจดจำ การตั้งค่าของท่าน เช่น ภาษาบนเว็บไซต์ที่เลือกใช้ ภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้งานบนเว็บไซต์ เป็นต้น โดยคุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้จะจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์สามารถส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ดียิ่งขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ 2 ปี
ค. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ / วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical / Performance Cookies) คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำ และนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เรา ทราบถึงพฤติกรรมในการชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุง การทำงานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้ บริษัทไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2 ปี
ง. คุกกี้การกำหนดเป้าหมายและการโฆษณา (Marketing Cookies) คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้อาจได้รับการตั้งค่าผ่าน เว็บไซต์ของเราโดยพันธมิตรด้านโฆษณา ซึ่งสามารถ แบ่งปันและใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อสร้างข้อมูล ความสนใจของท่าน รวมทั้งแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง แก่ท่านบนเว็บไซต์อื่นๆ โดยจะขึ้นอยู่กับการระบุ เบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของท่านเป็น การเฉพาะ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจทำให้ท่านเห็นโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายน้อยลง 2 ปี

โปรดทราบว่าคุกกี้ (Cookies) บางประเภทบนเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งท่านไม่สามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้ (Cookies) โดยบุคคลที่สามผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราได้ เราจึงขอให้ท่านพิจารณาประกาศความเป็นส่วนตัว ประกาศคุกกี้ (Cookies) และการทำงานอื่นๆ ตามแต่ละเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม

4. การจัดการคุกกี้ (Cookies)

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ (Cookies) โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ (Cookies) โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือตั้งค่าปิดเฉพาะบางประเภทคุกกี้ (Cookies) ซึ่งท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตั้งค่าคุกกี้ หรือตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน โดยการเลือกปิดการใช้งานประเภทคุกกี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าปิดคุกกี้ (Cookies) ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

5. ประกาศความเป็นส่วนตัว

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยประกาศคุกกี้ (Cookies) ฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

6. การแก้ไขประกาศคุกกี้ (Cookies)

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ ขอให้ท่านโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบประกาศคุกกี้ (Cookies) รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ โดยเราจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ให้เป็นปัจจุบัน