ศรีพารวย สวยลุ้นโชค ร่วมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท ดูรายละเอียด
ศรีพารวย สวยลุ้นโชค ร่วมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท  ดูรายละเอียด

Refund/Return Policy

 1. Products can be returned to Srichand in the original condition (the product must not be opened, torn up, or used) within 14 days after receiving the shipment. Money refund or replacement can be made.
 2. Please ship the product back via EMS within 14 days after receiving the shipment.
 3. The customer is responsible for shipping fee unless the mistake comes from Srichand such as incorrect shipment. In such case, we will responsible for all the shipping fee and will resend you the correct order.
 4. Products must be in the original condition as when you receive. Therefore, please pack and ship them carefully to make sure that the products are undamaged.
 5. If the customer wishes to return the products, please contact support@srichand.co.th and give us your phone number. When Srichand receive your request, we will contact you via the phone number given for further process.
 6. The following products are not eligible to return:
  • 6.1 Products that are not purchased from www.srichand.com
  • 6.2 Products that are opened, torn, or used
  • 6.3 Products that are damaged by the customer from returning process
  • 6.4 Products that are not returned within 14 days after receive
  • 6.5 Products from promotion or with special condition