ศรีพารวย สวยลุ้นโชค ร่วมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท ดูรายละเอียด
ศรีพารวย สวยลุ้นโชค ร่วมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท  ดูรายละเอียด
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจช้อปผ่าน www.srichand.com ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณ เราขอมอบโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ช้อปกับเรา ภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้น!
เพียงแค่ช้อปผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่น ศรีจันทร์อาซาว่า
ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสร้องคอทองคำไปใส่กันง่ายๆได้เลย
ของรางวัล
รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 5 รางวัล
รางวัลที่ 3 เบตต้าฟูลเซทพร้อมกระเป๋าอาซาว่าคามูฟิชแบค มูลค่า 8,510 บาท 10 รางวัล
รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 200,000 บาท
กติกา
 1. ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มศรีจันทร์อาซาว่า ผ่าน www.srichand.com ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2561 จะได้รับสิทธิ์เพื่อใช้ในการชิงโชค ดังนี้
  - เบตต้า ลิควิด ลิปสติก (KNOW/DATE/WILL/KISS) 1 ชิ้น ได้รับ 5 สิทธิ์
  - เบตต้า ลิควิด ลิปสติก (นอกเหนือจากสี KNOW/DATE/WILL/KISS) 1 ชิ้น ได้รับ 1 สิทธิ์
  - เบตต้า ดูโอ บลัชออน 1 ชิ้น ได้รับ 2 สิทธิ์
  - เบตต้า อายแชโดว์ 1 ชิ้น ได้รับ 2 สิทธิ์
 2. ท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ที่ได้รับ ระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ได้ทันที (คำเตือน ไม่สามารถยินยันสิทธิ์ย้อนหลังได้)
 3. เมื่อท่านชำระเงินตามออเดอร์ที่ดำเนินการสั่งซื้อไว้เรียบร้อย สิทธ​์ิของท่านจะถูกเก็บสะสมเข้าระบบโดยอัตโนมัติ
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสะสมจำนวนสิทธิ์ชิงโชคได้อย่างไม่จำกัด ตลอดระยะเวลากิจกรรม
ระยะเวลากิจกรรม
สามารถยืนยันสิทธิ์​ชิงโชค ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น.
การจับรางวัล
จับรางวัลวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
สถานที่จับรางวัล: บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่: 1193 ถนนพระรามรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เมื่อครบกำหนดระยะเวลากิจกรรมตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขคำสั่งซื้อตามจำนวนสิทธิ์ที่ยืนยันผ่านระบบลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป
ประกาศผู้โชคดี วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผ่านทาง www.srichand.com และ www.facebook.com/srichand1948/
เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. รางวัลที่ 1  สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท มูลค่า 38,400 บาท 1 รางวัล (ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลเองและต้องมารับรางวัลที่ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด สำนักงานใหญ่เท่านั้น)
  รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 19,200 บาท 5 รางวัล (ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลเองและต้องมารับรางวัลที่ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด สำนักงานใหญ่เท่านั้น)
  รางวัลที่ 3 เบตต้าฟูลเซ็ตพร้อมกระเป๋าอาซาว่าคามูฟิชแบค มูลค่า 8,510 บาท 10 รางวัล (ผู้โชคดีไม่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายเอง บริษัทศรีจันทร์สหโอสถจำกัดจะรับผิดชอบชำระให้และส่งของรางวัลผ่านบริษัทขนส่งพัสดุใดๆให้ผู้โชคดี)
  หมายเหตุ : อ้างอิงราคาทองคำรูปพรรณวันที่ 25 สิงหาคม 2561
 2. รางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด
 3. ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาภายในราชอาณาจักรไทย หากยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองหรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย
 5. ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุดและสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (คำเตือน : ชื่อ-นามสกุลของบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลของคำสั่งซื้อสินค้าในระบบ) เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ในวันและเวลาทำการ สำหรับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2
 6. ผู้โชคดีจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (คำเตือน : ชื่อ-นามสกุลของบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลของคำสั่งซื้อสินค้าในระบบ) และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด มาที่ e-mail support@srichand.co.th เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล สำหรับรางวัลที่ 3
 7. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ ,ผู้โชคดีมีหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่มารับของรางวัล ภายใน 30 วันหลังจากวันประกาศผล จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าวและมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองตามลำดับ
 8. บริษัทฯ จะรับผิดชอบตามมูลค่าของรางวัลที่กำหนดเท่านั้น แต่ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 9. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขายนั้นๆ กำหนด
 10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 11. พนักงานและครอบครัวพนักงานของ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด,บริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการ,บริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 12. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงของผู้โชคดีโดยถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 13. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เลขที่ 1489/2561
 14. ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สิทธิ์ทั้งหมดของท่าน !

จำนวน 0 สิทธิ์